Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 20.05.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Hilandarska, Krfska, Nikole Tesle dio, Milana hadži Ristića i Braće Ćuskića dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 12:00 h.
 • Sime Matavulja dio, Jakova Gotovca, Đure Jakšića, Stevana Mokranjca dio, Radoja Domanovića, Milovana Glišića, Filipa Višnjića, Ćirila i Metodija i Zaima Mušanovića dio, zastoj u vremenu 09:00 – 12:00 h.
 • DV Brod – Lipovac – u toku kraći interventni zastoj
 • TS Jagodnjak – 1 NN izlaz – dva sata u toku dana
 • TS Gluhakovac 1 – 1 NN izlaz – kraći zastoj u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Priključenje novih korisnika na vodovodnu mrežu vršiće se u ulici Ivana Mažuranića. Tokom izvođenja radova moguća je kraća obustava vodosnabdijevanja u ovoj i okolnim ulicama.
 • U ostalim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Na svim lokalnim vodovodima mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnabdijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu