Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 03.06.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

• Zaima Mušanovića dio, Bareš dio, Rogozan dio i Franca Mažuranića, Augusta Augustinovića i Lazarići, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
• Šatorovići, manji dio, zastoj u trajanju od 30 minuta tokom dana
• Dubrave, manji dio, moguć zastoj u trajanju od 30 minuta tokom dana
• Brezovo Polje, dio, Selo Brezovo Polje, Popovo Polje, Ražljevo, Krbeti i Posavci, mogući kratkotrajni prekidi u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA
• Na gradskom vodovodnom sistemu izvoditi će se radovi na ispiranju cjevovoda
• U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
• Na prostoru Bukvika i Lukavca nastavljaju se radovi na uspostavljanju redovnog snabdijevanja vodom
• Na svim lokalnim vodovodima mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnabdijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
• Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:
• Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
• Održavanje pješačke zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
• Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

• Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu