Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 4.5.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Ilićka, Čađavac, Grčica dio, Potočari, Gornji Brezik dio, Stanovi, Buzekara, Dizdaruša dio, Begovača, Goričkići, Boderište, Boće i Vranovača, dva kratka zastoja oko 09:00 i oko 14:00 h;
 • Seonjaci, Panjik i Bijela, zastoj u trajanju od 1 h u terminu od 10:00 – 14:00 h;
 • Bukvik manji dio, Prijedor, Gajevi, Podarevac i Gornja Skakava, dva kraća zastoja u toku dana;
 • Rašljani, zastoj u trajanju od 4 h u toku dana;
 • Maoča veći dio i Prutače, dva kraća zastoja u toku dana;
 • Maoča dio i Karavlaška Maoča, zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;
 • Stari rasadnik dio, zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;
 • Buzekara, zastoj u trajanju od 30 minuta u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Radovi na priključenju novog korisnika na vodovodnu mrežu izvode se u ul. Dejtonska.
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za četvrtak

 • Brod – parking kod zgrade MZ
 • Broduša – parking kod zgrade MZ
 • Stari Rasadnik – parking kod zgrade MZ
 • Bijeljinska Cesta – proširenje na dijelu puta kod Bosnaploda
 • Ilićka – kod parka u blizini obdaništa

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu