Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 20.1.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • Boće manji dio – zastoj u trajanju od 2 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

  • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje, osim u ulicama Lejlića 40/A i Edhema Mulabdića 39, gdje se izvode radovi na priključenju novih korisnika;
  • Na Bukvičkom platou izvode se radovi na ispiranju vodovodne mreže radi obezbjeđenja boljeg protoka vode; mole se kupci da provjere kućne instalacije i očiste ih ukoliko ima sedre;
  • Na ostalim lokalnim vodovodima kojima upravlja JP „Komunalno Brčko“ očekuje se uredno vodosnabdijevanje
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

  • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu