Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 2.9.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Dejtonska, Plazulje dio, Grbavica dio, Krajiški put, Ulički put i Pljoštare, zastoj u vremenu od 10:00 – 14:30 h
 • Dr Mehmeda Spahe dio, Rijeke I i Rijeke II, Omladinska dio, Mostarska dio, Bašeskija dio, Suljagića sokak dio, Braće Derviševića Skeledžije dio, Bakije Selimovića dio, Kožara dio i Vjekoslava Kljajića, prekid u trajanju od najduže 5 minuta u vremenu od 10:00 – 10:30 h
 • Gorice dio i Plazuljska dio, prekida u trajanju od najduže 5 minuta u vremenu od 14:00 – 14:30 h
 • Desanke Maksimović dio, Ivana Gundulića, Alekse Šantića dio, Semberska dio, Stolin dio i Josipa Eugena Tomića zastoj u vremenu od 09:00-11:00 h
 • Jovana Jovanovića Zmaja dio, Lučka dio i Slavka Bašića, zastoj u trajanju od 11:00-13:00 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • Na lokalnom vodovodu koji se snabdijeva sa rezervoara Štrepci redukovane su restrikcije, ali i dalje prisutne, te apelujemo na kupce da vodu troše samo za osnovne životne potrebe
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.
 • Smeće je potrebno odlagati na propisan način – u komunalne posude (kante ili kontejnere) ili vreće za smeće, ne u željeznu burad, oklope bojlera i slične teške posude;

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu