Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 13.6.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Za danas su planirani sljedeći radovi na EEO:

 1. Planirani radovi
 1. Neplanirani radovi
 • Brdo Šterac i Bukvik veći dio, zastoj u vremenu od 05:51 bez snabdijevanja, ekipa na terenu radi na otklanjanju kvara
 • TS 10/0,4kV Bosnaplod, kratki zastoj u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Za danas su planirani sanacioni radovi na vodovodnoj mreži u ulicama: Ilićka V , Pere Zrelca, Vučilovac i G, Rahić,  mogući su kraći zastoji u vodosnadbijevanju.
 • Na gradskom i svim lokalnim vodovodnim sistemima je uredno vodosnadbijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi 40/10,43/10 I 30/12)

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu