Saopštenja za javnost

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH poziva nadležne institucije Policiju Brčko distrikta BiH, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH, Skupštinu Brčko distrikta BiH, Kancelariju inspektorata Brčko distrikta BiH i druge nadležne institucije da ovo javno preduzeće, zaposlenike, kao i rukovodstvo preduzeća zaštite, u skladu sa važećim zakonskim propisima, od neistina i kleveta koje se u posljednjih više od mjesec dana svakodnevno plasiraju i objavljuju na pojedinim medijskim portalima u Brčko distriktu BiH.

Danas objavljen senzacionalistički naslov i članak da se vrši pretres preduzeća, odnosno Radne jedinice “Elektrodistribucija” je objavljen sa ciljem da se naruši ugled preduzeća i izazove sumnja u javnosti da se u preduzeću provode nezakonite radnje i zloupotrebe.

Rukovodstvo JP “Komunalno Brčko” ne bježi od odgovornosti, ukoliko se pokaže da je bilo ikakvih nedozvoljenih radnji u poslovanju preduzeća i spremno je na saradnju sa istražnim organima, ali isto tako poziva istražne organe da zaštite ovo javno preduzeće od organizovane medijske hajke, koja urušava ugled preduzeća, koje svakodnevno uredno i u kontinuitetu pruža osnovne komunalne usluge u Brčko distriktu BiH.

Nazad na listu