Novosti

Realizovana akcija odvoza krupnog otpada

JP “Komunalno Brčko” je tokom oktobra 2021. godine realizovalo redovnu jesenju besplatnu akciju odvoza krupnog otpada.

Akcija je provedena u svim mjesnim zajednicama, prema rasporedu koji je građanima bio dostupan putem internet i facebook stranice preduzeća, kao i kontaktiranjem besplatne info linije 080050507.

“Akcija je trajala od 1. do 28. oktobra 2021. godine. U akciji je prikupljeno i deponovano oko 25 tona kabastog otpada. Osim izlaska naših ekipa na ustaljene lokacije i u skladu sa rasporedom i planom, odazivali smo se i na pozive građana koji su imali veće količine otpada u svojim dvorištima”, kažu u Službi za upravljanje otpadom.

Iako je akcija okončana prošlog četvrtka, tokom vikenda zaposlenici ove službe još jednom su obišli grad i prikupili veću količinu krupnog otpada, odloženog kraj kontejnera za odlaganje kućnog otpada.

“Molimo sugrađane da iskoriste ove besplatne akcije, koje smo u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima u obavezi da organizujemo dva puta godišnje – u aprilu i oktobru. U ostalim mjesecima odvoz i deponovanje krupnog otpada se naplaćuje kao posebna usluga i zabranjeno je odlaganje takvog otpada u ili pored kontejnera za odlaganje kućnog smeća”, ističu u Službi za upravljanje otpadom.

Ova služba je takođe nabavila nekoliko novih kontejnera zapremine sedam metara kubnih, a radi zamjene starih i dotrajalih kontejnera na nekoliko lokacija.

Nazad na listu