Novosti

Održani sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica Brčko distrikta BiH

Rukovodstvo JP „Komunalno Brčko“ pokrenulo je u decembru prošle godine inicijativu da se kroz sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica dobiju preciznije informacije o zadovoljstvu građana kvalitetom usluga koje preduzeće pruža, sa ciljem da se otklone nedostaci, smanji broj reklamacija, kao i da se unaprijedi saradnja između preduzeća i stanovnika koji koriste naše usluge.

U protekla dva mjeseca održana su tri sastanka sa predstavnicima skoro svih mjesnih zajednica na teritoriji Brčko distrikta BiH, a danas je održan četvrti sastanak i ujedno posljednji u ovom ciklusu.

Predstavnici mjesnih zajednica najviše primjedbi imali su na održavanje javne rasvjete u seoskim područjima, probleme sa lokalnim vodovodima, uklanjanje divljih odlagališta otpada i redovnost pražnjenja kontejnera.

Sastancima su prisustvovali i šefovi iz radnih jedinica Elektrodistribucija, Vodovod i kanalizacija i Čistoća, kao i zaposlenici Odjeljenja za razvoj i investicije, Kancelarije direktora i Službe za odnose s kupcima, koji su odmah odgovarali na pitanja predstavnika mjesnih zajednica, te bilježili probleme koje je potrebno rješavati u narednom periodu.

Radni sastanci, na koje su bili pozvani predsjednici svih 78 mjesnih zajednica,  organizovani su u koordinaciji sa Pododjeljenjem za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, koje djeluje pri Odjeljenju za stručne i administrativne poslove Vlade Distrikta.

Nazad na listu