Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce – rad za praznik Katolički Božić

Servisne Informacije

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce i korisnike usluga da će u petak 24.12.2021. godine, zbog praznika Katoličkog Božića, radne jedinice pružati usluge u ograničenom režimu.

Šalteri Blagajne neće raditi u petak 24.12.2021. godine.

Fabrika vode radi kontinuirano, a ostale službe u RJ Vodovod i kanalizacija imaće dežurstva u skladu sa prazničnim režimom rada.

Distributivni centar upravljanja električnom energijom radi kontinuirano, dok ostale službe u okviru RJ Elektrodistribucija imaju dežurstva i pripravnost u skladu sa prazničnim režimom rada.

Radna jedinica Čistoća pružaće usluge kao i tokom redovnog rada. Služba za upravljanje otpadom će vršiti odvoz smeća pravnih i fizičkih lica u skladu sa ustaljenim rasporedom za petak. Služba za javnu higijenu će vršiti redovno održavanje javnih, saobraćajnih i zelenih površina.

Zimska služba  je u režimu stalne pripravnosti, po potrebi dežurstva i intervencije na terenu.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu