Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE ZA KUPCE – RAD ZA PRAZNIK BAJRAM

U skladu sa odlukom Skupštine Brčko distrikta o neradnim danima za period april 2023. – januar 2024. godine, srijeda 28. jun 2023. godine je neradni dan u Brčko distriktu BiH zbog Kurban Bajrama.

Iz tog razloga, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija – šalteri blagajne i protokola neće raditi za vrijeme neradnog dana.

RJ Čistoća:

  • Služba za upravljanje otpadom će raditi po izmijenjenom Planu odvoza, te će se na dan praznika odvoz otpada vršiti samo sa užeg gradskog područja.
  • Odvoz otpada sa područja MZ Maoča i MZ Brka biće obavljen u subotu, 1.7.2023.godine.
  • Pražnjenje velikih kontejnera vršiće se redovno u prvoj i drugoj smjeni.
  • Služba za javnu higijenu održavaće čistoću na javnim saobraćajnim površinama u skladu sa planom.
  • Uposlenici Azila za pse će obavljati redovne aktivnosti na čišćenju azila i ishrani pasa.

RJ Elektrodistribucija – Distributivni centar upravljanja će raditi uobičajeno, radi nesmetane isporuke električne energije, dok će ostale službe obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava.

RJ Vodovod i kanalizacija – Fabrika vode će raditi uobičajeno, radi nesmetane proizvodnje i isporuke vode, dok će ostale službe obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Nazad na listu