Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije za 21., 22. i 23. avgust

JP „Komunalno Brčko“ obavještava kupce o planskim radovima na elektrodistributivnoj mreži:

Za srijedu 21.08.2019. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima pa će stoga:

– u terminu od 09:00 – 11:00 h doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja/ulica Ilićka dio (ulice Ilićka I, Ilićka III, Ilićka VIII, Ilićka IX)

– u terminu od 10:00 – 15:30 h doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja/ulica Gluhakovac dio (ulice Lejlića dio i Dejtonska dio)

– u terminu od 11:00 – 13:00 h doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja/ulica Ilićka dio i Bijeljinska dio (ulice Ilićka I, Ilićka III, Ilićka V i Ilićka VII, Bijeljinska dio).

Za četvrtak 22.08.2019. godine planirani su radovi na EE objektima pa će zbog toga:

– u terminu od 09:00 – 11:00 h doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja/ulica Ćumurovića, Banjalučka dio i Berberovića dio

– u terminu od 11:00 – 13:00 h doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja/ulica Banjalučka dio, Fehrata Mujanovića, Milene Pavlović Barili, Berberovića dio.

Za petak  23.08.2019. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kako slijedi:

– u terminu od 09:00 – 11:00 h doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja/ulica Dejtonska dio, Mujkići I dio, Banjalučka dio, Huseina kapetana Gradaščevića i Mujkići II.

– u terminu od 11:00 – 13:00 h doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja/ulica Meraje 2, Najfe Šehić, Faruka Kučukalića, Alosmana Topčića, Bolnička dio i Hivzije i Hilmije Jerkovića dio.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu