Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije

U ponedjeljak 6.9.2021. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima, pa će stoga doći do prekida u isporuci električnom energijom kod kupaca iz sljedećih naseljenih mjesta:

  • Brod dio, Brka dio, Lipovac, Ulovići, Vitanovići i Bukovac, zastoj u vremenu od 10:00 – 13:00 h
  • Dizdaruša dio, Begovača, Goričkići, Vranovača, Boće i Boderište, zastoj u vremenu od 10:00-14:00 h
Nazad na listu