Obavještenja za kupce

Obavještenje za korisnike vodovodnog sistema u naseljima Bukvik, Vitanovići, Lukavac, Ulović i Bukovac

Pozivaju se stanovnici navedenih naselja da prijave Policiji Brčko distrikta BiH saznanja o počiniocima koji pristupaju i neovlašteno provode manipulativne radnje na vodovodnoj mreži, s ciljem preusmjeravanja količine vode u određene zaseoke pomenutih naselja, čime korisnici u drugim zaseocima ostaju bez vode.

Uočeno je zatvaranje ventila na čvorištu kod skretanja za Mali Bukvik, usljed čega je nemoguće regulisati pritisak u ostalim naseljima.

U prethodnom periodu aktivnostima u okviru operativnog održavanja uspostavljena je stabilizacija sistema sa ujednačenim pritiscima i protocima za sve kupce ovog konzumnog područja.

Neovlaštenom manipulacijom vodovodnom mrežom ugrožava se sistem javnog vodosnabdijevanja i nanosi šteta davaocu usluge JP “Komunalno Brčko“, kao i krajnjim korisnicima.

 

Nazad na listu