Obavještenja za kupce

Obavještenje za korisnike električne energije

U petak 10.9.2021.godine u vremenu od 10:00-14:00 h planirani su radovi na EEO pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kod kupaca Elektro Bijeljine, koji se električnom energijom snabdijevaju sa dalekovoda 10 kV Crnjelovo.

Nazad na listu