Obavještenja za kupce

Obavještenje: svi korisnici lokalnog vodovoda Štrepci – Islamovac do večeras će imati uredno snabdijevanje

Kupci usluge vode, koji se vodom snabdijevaju iz rezervoara Štrepci, sa izvorišta Islamovac, odnosno mještani naselja Štrepci, Palanka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići i Donje i Gornje Dubravice, tokom vikenda imali su problem sa prekidom vodosnabdijevanja ili nedovoljnom količinom vode u sistemu, jer je grom oštetio opremu na jednom od bunara.

Kvar je otklonjen danas i voda je puštena prema većini sela. Najsporije se vodom puni sistem u naselji Šatorovići, gdje je danas rađeno odzračivanje mreže, posebno u zaseocima Koreja i Maholjaši.

Luka Marić, zamjenik direktora za tehničke poslove JP „Komunalno Brčko“, danas je obišao teren na kojem je otežano vodosbadijevanje i izjavio da će do večeras sva naselja, koja se vodom snabdijevaju iz rezervoara Štrepci, imati uredno vodosnabdijevanje.

„Čim je ustanovljeno da je došlo do problema u snabdijevanju stanovništva vodom, ekipa je upućena na teren. Otkriveno je da je stradao jedan frekventni regulator, te je bunar pušten na ručni rad, do zamjene oštećenog dijela opreme, dakle nije potpuno obustavljeno vodosnabdijevanje, ali je došlo do pada pritiska u mreži. Ovaj privremeni problem u vodosnabdijevanju, usljed više sile, najviše se odrazio na Šatoroviće, zbog velikih visinskih razlika u kotama isporuke vode i napajanja kupaca, ali do večeras bi svi trebalo da dobiju vodu“, kaže zamjenik Marić.

Danas su u Šatorovićima sanirana i dva curenja na mreži.

Nazad na listu