Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE – snježne padavine

Prvi snijeg koji trenutno pada na području Brčko distrikta BiH već je izazvao probleme u normalnom odvijanju saobraćaja, te je veliki broj građana uputio pitanja  u vezi sa čišćenjem saobraćajnica prema JP „Komunalno Brčko“ d.o.o.

S tim u vezi, obavještavamo javnost da  JP „Komunalno Brčko“ nije angažovano na održavanju prohodnosti puteva u Brčkom tokom ove zimske sezone, te molimo građane da sva pitanja u vezi problema sa snježnim padavinama upute prema nadležnim organima Brčko distrikta BiH.

Nazad na listu