Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O UKLANJANJU KONTEJNERA U MZ BRČKO 2

U skladu sa Rješenjem komunalne inspekcije, od 19.07.2023.godine, uposlenici Službe za upravljanje otpadom, će dana 21.07.2023.godine, izvršiti uklanjanje velikog kontejnera koji se nalazi u naselju Novo Brčko, na raskrsnici ulica 8.marta i Milana Rakića.

Molimo građane da nakon odvoza kontejnera, ne vrši deponovanje otpada na navedenoj lokaciji, u protivnom će snositi sankcije u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Nazad na listu