Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME USKRŠNJIH PRAZNIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da je zbog obilježavanja Uskrsa, a u skladu sa Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH o neradnim danima za vrijeme vjerskih praznika, 1. april 2024. godine (ponedjeljak)  neradni dan.

U skladu sa navedenim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija:

Blagajne u Brčkom, 29.3.2024.godine (petak)  će raditi do 17,00 h, a blagajne u Gornjem Rahiću i Seonjacima  do 14 h.

Ponedjeljak, 1.4.2024. godine za sve blagajne je neradni dan.                                             

RJ Čistoća:

  • Služba za upravljanje otpadom će vršiti redovno prikupljanje i transport otpada prema ustaljenom rasporedu koji važi za ponedjeljak
  • Služba za javnu higijenu će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i održavanja javno saobraćajnih površina,
  • Azil za pse će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa, održavanju prostora azila   i vanrednih intervencija po pozivu nadležnih Službi

RJ Elektrodistribucija:

Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija

Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu