Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME PRAZNIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da je zbog obilježavanja pravoslavnog Božića, a u skladu sa Odlukom o neradnim danima Skupštine Brčko distrikta BiH, 8.1.2024. godine (ponedjeljak)  neradni dan.

U skladu sa tim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija:

Radno vrijeme šaltera blagajni i protokola:

  • petak, 5.1., do 14:00 h,
  • subota 6.1., 07:00 – 12:00 h
  • ponedjeljak, 8.1. – neradni dan.

RJ Čistoća:

  • Služba za upravljanje otpadom će vršiti redovno prikupljanje i transport otpada prema ustaljenom rasporedu koji važi za ponedeljak, 8.1.2024. godine
  • Služba za javnu higijenu će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i održavanja javno saobraćajnih površina,
  • Azil za pse će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa, održavanju prostora azila   i vanrednih intervencija po pozivu nadležnih Službi

RJ Elektrodistribucija:

Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija

Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu