Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME PRAZNIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da su zbog obilježavanja 1. maja, Praznika rada, a u skladu sa Zakonom o praznicima Brčko distrikta BiH,  

  1. i 2. maj 2023. godine (ponedjeljak i utorak) neradni dani. U skladu sa tim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija:

Šalteri blagajne i protokola neće raditi u 1. i 2. maja (ponedjeljak i utorak).

RJ Čistoća:

Služba za upravljanje otpadom neće raditi 01.05.2023. godine (ponedjeljak).

U utorak, 02.05.2023. godine, odvoz komunalnog otpada će biti redovno odvežen u skladu sa Planom odvoza.

Služba za javnu higijenu će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina;

Azil će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa  i održavanju  prostora azila;

RJ Elektrodistribucija:

Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija

Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07 ili pisati na e-mail  080050507@komunalno.ba

Nazad na listu