Saopštenja za javnost

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME BAJRAMSKIH PRAZNIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da je zbog obilježavanja Bajrama, a u skladu sa Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH o neradnim danima za vrijeme vjerskih praznika, 10. april 2024. godine (srijeda)  neradni dan.

U skladu sa navedenim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada:

RJ Administracija:

Blagajne u Brčkom, 9.4.2024.godine (utorak)  će raditi do 17,00 h, a blagajne u Gornjem Rahiću i Seonjacima  do 14:30 h.

Srijeda, 10.4.2024. godine za sve blagajne je neradni dan.                                             

RJ Čistoća:

Služba za upravljanje otpadom će raditi po izmijenjenom Planu odvoza, te  se na dan praznika neće vršiti odvoz otpada sa slijedećih područja:

  • Gredice II, Sandići, Trnjaci, Popovo Polje, Ražljevo, Slijepčevići (zaseok Panići), Krbeti, Buzekara, Stanovi, Gornji Brezik, Gornja i Donja Laništa, Gornji i Donji Vukšić (zaseok Tinjaši), Jagodnjak, Poljaci, Donja Skakava, Krepšić, Marković Polje

Pražnjenje velikih kontejnera vršiti će se redovno u prvoj i drugoj smjeni.

Služba za javnu higijenu će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i održavanja javno saobraćajnih površina.

Azil za pse će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa, održavanju prostora azila.

RJ Elektrodistribucija:

Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija

Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu