Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU POZIVNOG CENTRA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. obavještava građane da je, od danas, pozivni centar na
raspolaganju građanima 24 sata, te je i dalje besplatan za pozivaoca.
Pozivanje se obavlja na broj 0800 505 07.
Preduzeće je 2010. godine uvelo besplatnu info liniju za građane Brčko distrikta BiH koji su
korisnici neke od usluga preduzeća, te od tada, tokom godine, bilježi više desetina hiljada
poziva građana. Od aprila 2021 godine, zbog tehničkih nedostataka, pozivni centar nije radio
u periodu od 15:30 – 19:00 sati.
Funkcija Pozivnog centra jeste da kupcima olakša pristup informacijama, te da bez dolaska
na šaltere preduzeća mogu da:
 Saznaju planske radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži
 Dobiju informacije o održavanju javnih površina i odvozu otpada i druge dnevne
servisne informacije
 Saznaju zašto je došlo do nestanka vode, odnosno električne energije
 Informišu se o načinima i obavezama prilikom podnošenja raznih zahtjeva, izjava
ili prijava
 Prijave kvar na vodovodnoj i elektromreži
 Saznaju na koji način mogu da dobiju elektroenergetsku ili komunalnu saglasnost
 Saznaju kako da podnesu bilo koji zahtjev u vezi sa priključenjem na
elektrodistributivnu, kanalizacionu ili vodovodnu mrežu ili privremenim
odjavljivanjem sa elektrodistributivne, odnosno vodovodne mreže
 Prijave neovlaštenu potrošnju (krađu) električne energije ili vode
 Saznaju sedmični, odnosno mjesečni raspored  odvoza otpada
 Prijave neizvršenu uslugu odvoza otpada
 Saznaju više o planu održavanja javnih i zelenih površina
 Upute zahtjev za intervenciju ekipe azila za pse
 Saznaju kako da udome psa iz azila
 Izvrše reklamaciju na bilo koju isporučenu uslugu
 Podrže neku od akcija ili kampanja JP „Komunalno Brčko“, upute primjedbu,
pohvalu ili sugestiju za rad preduzeća i još mnogo toga.

JP „Komunalno Brčko“ će i dalje nastaviti sa aktivnostima na unapređenju komunikacije sa
kupcima, te poboljšanju kvaliteta pruženih usluga.

Nazad na listu