Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE o planiranim radovima za dan 22.07. 2022 godine

Dana 22.07.2022. godine, petak, planirani su radovi na rekonfiguraciji mreže, odnosno vraćanja u normalno uklopno stanje, nakon završenog remonta, ČTS 35/10 kV Brčko III. Iz navedenog razloga doći će do kratkotrajnih prekida u trajanju do 5 minuta u isporuci električne energije u sljedećim vremenskim intervalima kod svih kupaca iz sljedećih ulica/naseljenih mjesta:

  • 09:00 – 09:30 h bez snabdijevanja će biti kupci iz naselja: Mujkići dio, Ivici dio i Gluhakovac dio, ul. Ćumurovića, Banjalučka dio, Berberovića dio, Smaila Balića, Dejtonska dio, Mujkići III i Lejlića dio.
  • 09:30 – 10:00 h bez snabdijevanja će biti kupci iz naselja: Kolobara dio, Centar dio i Kozaračka dio, ul. Ajanovića dio, Musala dio, Ficibajer, Reisa Džemaludina Čauševića dio, Antuna Branka Šimića, Islahijet, Danila Kiša, Kantardžića dio, Savski most, Savska, Safet Bega Bešagića, Bulevar mira dio, Vuka Stefanovića Karadžića, Jelene Voćkić, Trg Mladih dio, Laze Kostića dio, Bosne Srebrene dio, Ive Andrića dio, Jovana Dučića, Mladena Maglova, Eldina Hadžića dio, Rizaha Štetića, Asima Derviševića dio, Husein efendije Trebinčevića, Svetozara Ćorovića, Kučukalića, Mujdanovača dio, Jevrejska dio, Prnjavor dio, Branislava Nušića, Miroslava Mike Antića dio, Vuka Karadžića dio, Bulevar Mira dio i Cvijete Zuzorić dio.
  • 11:00 – 11:30 h bez snabdijevanja će biti kupci iz naselja: Ciglana, Gluhakovac dio, Grbavica dio i Plazulje dio, ul. Svete Ristića Svračeta, Ciglana, Dejtonska dio, Lejlića dio, Ulički put dio, Plazuljska dio, Plazulje dio i Grbavica dio
  • 11:30 – 12:00 h bez snabdijevanja će biti kupci iz naselja: Kolobara dio, Meraje dio i Mujkići dio, ul. Reisa Džemaludina Čauševića dio, Musala dio, Ajanovića dio, Banjalučka, Bolnička dio, Dr. Sakiba Edhemovića, Hasana Aganovića Tača dio, Asima Derviševića dio, Trobradovića sokak, Mujdanovača dio, Eldina Hadžića dio, Dražena Petrovića, Alije Isakovića, Muderisa Ibrahimbegovića, Klebića, Braće Suljić, Meraje 2, Najfe Šehić, Faruka Kučukalića, Alosmana Topčića, Hivzije, Hilmije Jerkovića dio, Fehrata Mujanovića, Milene Pavlović Barili, Berberovića dio, Dejtonska dio, Mujkići I i II i Huseina kapetana Gradaščevića.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu