Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE o planiranim radovima za dan 04.06. 2022 godine

Zbog hitne intervencije u TS 110/x kV Brčko 1 od strane Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka OP Tuzla, dana 04.06.2022. godine u periodu od 10:00 – 11:00 h doći će do prekida u isporuci električne energije i to na sljedećim EE objektima:

  • DV 10 kV Lipovac Brod, prekid u napajanju električnom energijom u sljedećim naseljima: Brod dio, Lipovac, Ulović, Vitanovići i Bukovac.
  • DV 10 kV rasklopnica Brka, prekid u napajanju električnom energijom u sljedećim naseljima: Brka, Donja Brka, Brdo Šterac, Lukavac, Bukvik veći dio i Vitanovići dio (Industrijska zona Jug).
  • KO 10 kV MC Govern, prekid u napajanju električnom energijom u naselju Brod dio (Ul. Mostarska dio) i Malezijski put.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu