Saopštenja za javnost

Novogodišnja čestitka

Rukovodstvo i zaposlenici JP „Komunalno Brčko“ svim sugrađanima, kupcima i korisnicima usluga žele srećnu Novu 2022. godinu, te mnogo zdravlja, ličnog i porodičnog zadovoljstva i uspjeha.

U godini koju danas ispraćamo susreli smo se sa brojnim poteškoćama, ali danas možemo reći da su one poprilično otklonjene – gradski i lokalni vodovodi funkcionišu nesmetano, snabdijevanje električnom energijom je uredno, a održavanje javnih i zelenih površina i odvoz smeća u skladu sa planovima.

Nadamo se i radićemo na tome da nastupajuća 2022. godina bude bolja, stabilnija i kvalitetnija, posebno kada je riječ o uslugama koje preduzeće pruža, na zadovoljstvo svih.

Živjeli i srećna Nova godina!

Nazad na listu