Obavještenja za kupce

NEPROPISNO ODLAGANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA

Zaposlenici RJ Čistoća, prilikom redovnog odvoza smeća, u kontejneru su pronašli odbačen leš koze.

Moramo napomenuti da je odlaganje životinjskog otpada regulisano zakonom, a građani, koji tu vrstu otpada odlažu na nepropisan način, bi trebali biti svjesni mogućnosti kažnjavanja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Takođe, neodgovornost pojedinaca u vremenu kada smo svjedoci izuzetnim toplinama, može dovesti do pojave niza zaraznih bolesti te neželjenih posledica po zdravlje stanovništva.

Molimo sve građane Brčko distrikta BiH da sa otpadom životinjskog porijekla postupaju u skladu sa zakonskim odredbama, te da prijave svako nepropisno odbacivanje životinjskih leševa.

Nazad na listu