Novosti

NASTAVLJENI PREGOVORI ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

U četvrtak, 20.10.2022. godine, u Banja Luci, u prostorijama Ministarstva energije i rudarstva,  održan je sastanak u vezi snabdijevanja Brčko distrikta BiH električnom energijom.

Sastanku su prisustvovali Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske, te Kemal Atić, direktor JP „Komunalno Brčko“, Dragan Jelisić, zamjenik direktora i Armin Drapić, šef RJ Elektrodistribucija.

Ovaj sastanak, u stvari, predstavlja nastavak pregovora i aktivnosti koje vodi uprava našeg preduzeća, u nastojanju da građanima Brčko distrikta BiH obezbjedi, prije svega stalno, kvalitetno i što jeftinije snabdijevanje električnom energijom.

U sve aktivnost vezane za ugovaranje snabdijevanja električnom energijom maksimalno je uključen i ministar Petar Đokić, koji svojim angažmanom nastoji pomoći da Brčko dobije ugovor sa Elektroprivredom RS pod što povoljnijim uslovima.

Aktivnosti koje provodi naše preduzeće, u namjeri da građanima distrikta omogući kvalitet i što povoljnije cijene naših usluga, nastaviti će se i u budućnosti, uz maksimalan angažman svih zaposlenika, te se nadamo da će podršku ovim našim nastojanjima dati institucije Brčko distrikta BiH.

Nazad na listu