Novosti

NABAVLJENA DVA NOVA KAMIONA ZA ODVOZ SMEĆA

Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ d.o.o. od danas je bogatije za dva nova specijalna vozila za prikupljanje i odvoz otpada, čime  je značajno olakšano obavljanje djelatnosti prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Po riječima Kemala Atića, direktora preduzeća, radi se o kamionima marke „MAN“, sa nadogradnjom „Atrik“, kapaciteta 16 m3. Vrijednost nabavke iznosi 600.000 KM, bez PDV-a.

„S obzirom na obim i vrstu poslova i usluga koje vrši preduzeće, postoji stalna potreba da se ulaže u mehanizaciju i mi to svakako činimo. Činjenica da je uslugom redovne odvožnje smeća obuhvaćeno kompletno područje Brčko distrikta BiH, te da se smeće u užem gradskom području odvozi najmanje dva puta, a u ruralnim područjima jedan puta u toku sedmice, kao i da se urbani dio grada širi, nalaže nam da u narednom periodu moramo učiniti dodatne napore i ulagati u opremanje našeg preduzeća. Krajem ovog mjeseca biće završena nabavka još jednog kamiona za odvoz smeća, kapaciteta 7 m3, vrijednosti 138.000 KM bez PDV-a, čime se stiču uslovi za poboljšanje kvaliteta usluga koje pruža naše preduzeće, ali i poboljšanje uslova rada radnika koji su angažovani na prikupljanju otpada. Takođe, moramo naglasiti činjenicu, da je ovo prvi puta od osnivanja preduzeća, da su nabavljena nova vozila za odvoz smeća“, istakao je Atić.

Iako su zbog poremećaja na tržištu, rokovi isporuke novih kamiona vrlo dugi, nekada duži i od 180 dana, uz velike napore našeg dobavljača ova nabavka je završena dva mjeseca prije roka.

RJ „Čistoća“ raspolaže sa 11 specijalnih vozila za prikupljanje i odvožnju komunalnog otpada kojima se pruža usluga za oko 25.000 domaćinstava sa područja Brčko distrikta BiH, te se ukupno prikupi, odvoze i zbrine na deponiju oko 28.000 tona smeća.

„Podizanje na viši nivo javne higijene i čistoće našeg grada, te očuvanje životne sredine, ostaje trajno opredjeljenje našeg preduzeća“, rekao je na kraju direktor Kemal Atić.

Nazad na listu