Obavještenja za kupce

Dezinfekcija saobraćajnica i pijaca

U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH o dezinfekciji površina i  objekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja borbe protiv virusa SARS-CoV-2, kao i instrukcijom direktora JP ”Komunalno Brčko”, zaposlenici RJ Vodovod i kanalizacija od aprila prošle godine svakodnevno rade na dezinfekciji pijaca – zelene, buvlje i na Klancu.

Na sve tri pijace, na ulazu i izlazu iz pijačnog prostora, postavljeni su i dezinfekcioni stolovi, te su svi posjetioci i kupci, prije ulaska u prostor pijace, dužni da dezinfikuju ruke, kao i da nose maske na licu preko usta i nosa.

Osim toga, preduzeće je zaduženo i da dva puta dnevno obavlja dezinfekciju svih asfaltnih i  betonskih površina u krugu Bolnice Brčko i puteva oko Doma zdravlja, zatim svakodnevnu dezinfekciju Bulevara Mira, kao i minimalno dva puta sedmično dezinfekciju putnih komunikacija u MZ Kolobara, MZ Klanac, MZ Bijeljinska cesta, MZ Srpska Varoš i MZ Centar 2-5, uključujuči Trg mladih i Trg Robertsa Owena.

Ova aktivnost je bila obustavljena tokom zimskog perioda zbog niske temperature, a s dolaskom toplijih dana i više temperature, ponovo se realizuje u skladu sa planom dezinfekcije na nivou Distrikta.

Nazad na listu