Saopštenja za javnost

DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Državna regulatorna agencija za električnu energiju, donijela je odluke o povećanju cijena za snabdijevanje električnom energijom u Brčko distriktu BiH, koje će biti u primjeni od 1. marta 2023. godine. Saopštenje DERK-a BiH prenosimo u cijelosti:

„Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 16. februara 2023. godine u Tuzli, donesene su odluke o tarifama za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH, koje će se primjenjivati od 1. marta 2023. godine. Javna rasprava u ovom tarifnom postupku održana je 30. januara 2023. godine u Brčkom.

Prosječna cijena električne energije za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge povećana je 26,36%, te za domaćinstva iznosi 19,75 feninga/kWh, a za ostalu potrošnju, odnosno komercijalne kupce priključene na napon 0,4 kV i čija godišnja potrošnja ne prelazi 35.000 kWh, iznosi 21,69 feninga/kWh.

Prosječna tarifa za distribuciju električne energije povećana je 5,03% i iznosi 5,85 feninga/kWh.

Ove promjene cijena uzrokovane su povećanjem nabavne cijene električne energije, koja je za 33,6% veća u odnosu na cijenu za 2022. godinu, što je posljedica energetske krize na globalnom i regionalnom nivou. U cilju ublažavanja finansijskih posljedica zbog povećanja nabavne cijene izjednačeni su sezonski tarifni stavovi.

Pri donošenju odluka, DERK je imao u vidu mjere Vlade Brčko Distrikta BiH kojim se ugroženim kupcima subvencionira dio troškova za utrošenu električnu energiju, čime je obuhvaćeno preko 37% domaćinstava, te mogućnosti drugih vidova pomoći u skladu sa praksom prisutnoj u zemljama regije i Evrope tokom aktuelne energetske krize.“

Nazad na listu