Novosti

Dan planete Zemlje obilježen sa učenicima osnovne škole u Bukviku

Dan planete Zemlje obilježava se svake godine 22. aprila, sa ciljem podizanja svijesti cjelokupne svjetske populacije o problemima koji se odnose na globalno onečišćenje okoliša, ali i pronalaska najboljih rješenja za njegovu zaštitu.

Iako je ideja obilježavanja Dana planete Zemlje prvi puta predstavljena 1969. godine, službeno se obilježava tek od 1992. godine, kada je na Konferenciji Ujedinjenih naroda (UN) o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru usklađen dugoročni program za promovisanje održivog razvoja.

Danas se ovaj dan obilježava u 190 zemalja svijeta, uz značajan angažman brojnih udruženja za zaštitu okoliša i prirode.

Tema Dana planete Zemlje 2022. godine bila je “Investiraj u našu planetu” i fokusiraј se na posljedice klimatskih promjena na planeti koje već svi osjećaju, kao i na napore koji se ulažu u svijetu u cilju njihovog ublažavanja.

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, predstavnice JP „Komunalno Brčko“, Ismeta Osmanović, dipl. inženjer zaštite na radu i životne sredine, Anja Đurić i Andrеa Lazukić, pripravnice na poslovima iz oblasti zaštite životne sredine, kroz program saradnje u oblasti zaštite životne sredine, koji JP „Komunalno Brčko“ provodi sa obrazovnim ustanovama u Brčko distriktu BiH, održale su u JU Trinaesta osnovna škola Bukvik radionicu o temi “Selekcija otpada kroz rad u školi”.

Predstavnice preduzeća  ugostili su direktorica škole Sandra Lalić, sa svojim saradnicima i učenicima.

Osim ovog projekta, u prethodnom peridu JP „Komunalno Brčko“ realizovalo je i projekte u koje su bile uključene sve osnovne i srednje škole Brčko distrikta BiH, i to:

  • projekat “Kompostirajmo zajedno ” od 2009-2013. godine;
  • projekat “Selekcija otpada pogodnog za reciklažu“ u periodu od 2015 – 2016. godine.

Nakon realizovanog projekta “Kompostirajmo zajedno ” učenici ove škole su nastavili da odlažu biorazgradivi otpad i proizvode humus, a komposter u školskom dvorištu je i nakon završetka projekta u funkciji, što pokazuje rezultate i odgovornost svih učesnika projekta.

Kroz projekat “Selekcija otpada pogodnog za reciklažu,” JP „Komunalno Brčko“ je sredstvima donatora iz EU fonda osiguralo posude za selekciju otpada, koje se i danas koriste u ovoj školi za selekciju otpada, a tokom ovog mjeseca je realizovana i aktivnost odvoza informatičke opreme – EE otpada, nastalog u ovoj školi, a koji je proslijeđen na dalju preradu, što pokazuje koliko su učenici i zaposlenici JU Trinaesta osnovna škola Bukvik odgovorni prema okolini.

JP „Komunalno Brčko“ će i u narednom periodu intenzivno sarađivati sa građanima kroz rad u grupama, kao i sa predstavnicima mjesnih zajednica i školskih ustanova, na unapređenju zaštite životne sredine, upravljanju otpadom i selekciji otpada na mjestu nastanka.

Nazad na listu