Novosti

5.8.2021. Nova grupa JKP pripravnika počela sa radom

Nova grupa mladih ljudi sa visokom stručnom spremom od danas će prvo radno iskustvo sticati u JP „Komunalno Brčko“. Pripravnici su, u skladu sa svojim obrazovanjem, interesovanjima i mogućnostima preduzeća, raspoređeni u nekoliko službi – razvoj, nabavku, računovodstvo, IT sektor, odnose s kupcima, te RJ Elektrodistribuciju i Vodovod i kanalizaciju.

Njih su jutros pozdravili zamjenici direktora JP „Komunalno Brčko“ i poželjeli im dobrodošlicu u preduzeće, a preuzeli mentori, s obzirom da je za svakog pripravnika određen mentor, koji je u obavezi da izradi plan i program osposobljavanja pripravnika, te da ga obučava, prati i usmjerava u radu sve do polaganja pripravničkog staža.

Pripravnički staž za kandidate sa visokom stručnom spremom traje godinu dana. Naše preduzeće je do sada imalo dobra iskustva sa pripravnicima, s obzirom da su bili raspoređivani u organizacionim jedinicama u kojima su mogli da ostvare dobre rezultate, a samim tim i daju pozitivan doprinos u funkcionisanju poslovnih procesa organizacije.

JP „Komunalno Brčko“ je od 2008. godine do danas omogućilo za više od 250 mladih ljudi sticanje prvog radnog iskustva.

 

Nazad na listu