Novosti

29.01.2020. SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BIH USVOJILA PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ ZA 2021. GODINU

Poslanici novog saziva Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojili su sinoć na drugoj redovnoj sjednici Plan poslovanja Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2021. godinu.

Plan rada za ovu godinu poslanicima je izložio Anto Ilić, predsjednik Upravnog odbora.

U diskusiji nakon izlaganja nekoliko poslanika imalo je pitanja, koja su se uglavnom odnosila na plan zapošljavanja i novu sistematizaciju radnih mjesta u preduzeću, čija je izrada u toku. Bilo je pitanja koja su se odnosila i na finansijsko poslovanje preduzeća, te opasnosti od otvorenog tržišta električne energije i gubitke struje u mreži.

Preduzeće je planom poslovanja predvidjelo 47.750.000 KM prihoda, te 47.500.000 KM rashoda. Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje električne energije.

Skupština je Plan poslovanja usvojila za 21 glasom za i dva protiv, s obzirom da su se u sali u vrijeme glasanja nalazila 23 poslanika, od ukupno 31 člana Skupštine.

Prije usvajanja Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ u Skupštini Brčko distrikta BiH, plan je krajem prošle poslovne godine usvojio Upravni odbor preduzeća.

Ranije tokom zasijedanja, poslanici su razmatrali i tačku dnevnog reda koja se odnosila na povećanje osnovnog kapitala preduzeća, koja je takođe prihvaćena, te su donesene Odluke o izmjeni odluke o osnivanju javnog preduzeća i Odluka o usvajanju izmjena Statuta JP „Komunalno Brčko“, koja je direktna implikacija prethodne odluke.

Nazad na listu