Novosti

28.10.2020. Orezivanje topola u naselju Krepšić

Zaposlenici Službe za javnu higijenu Radne jedinice Čistoća danas orezuju topole, koje se nalaze uz magistralni put Brčko – Lončari, u naselju Krepšić.

Orezivanje se vrši zbog opasnosti od ugrožavanja saobraćaja, ali i mališana koji se igraju na dječijem i sportista koji treniraju na fudbalskom igralištu u Krepšiću, a koji se nalaze u neposrednoj blizini ovih stabala.

Orezivanje se vrši na visini od 30 metara, a po nalogu investitora, Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

Nazad na listu