Obavještenja za kupce

27.05.2019. Obavještenje za kupce električne energije – Brka, Brdo Šterac

U utorak 28.05.2019. godine u vremenu od 09:00 do 13:00 h planirani su radovi na elektroenergetskim objektima TS 10/0,4 kV Brka 6 i 7 pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz dijela naseljenog područja Brka.

Istog dana zbog planiranih radova na dalekovodu 10 kV Brdo Šterac u periodu od 08:00-10:00 h doći će do prekida u isporuci električne energije kod svih kupaca iz naseljenih mjesta Brdo Šterac i Bukvik.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu