Novosti

27.05.2019. Nastavljena izgradnja vodovodne mreže u Boću

Prema zaključenom Ugovoru o izvođenju radova između Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH i JP “Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, danas je počela realizacija projekta pod nazivom „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Boće“.

 Radovi se realizuju na osnovu provedenog  otvorenog postupka za nabavku radova, te u skladu sa predmjerom radova navedenim u tenderskoj dokumentaciji, u kojem je JP “Komunalno Brčko“ izabrano kao najpovoljniji ponuđač.

Cijena ugovorenih radova iznosi  140.400,00 KM sa uračunatim PDV-om i svim troškovima. U skladu sa projektom biće izgrađeno  oko 1.600 m cjevovoda DN 110 NP 10 bara. Svi radovi će biti izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova ove vrste, i to vlastitim kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima.

U MZ Boće u proteklih desetak godina vodovodna mreža rađena je fazno, te je i ovaj projekat dio cjelovitog projekta kojim se obezbjeđuju uslovi za priključenje na vodovodnu mrežu svih stanovnika ove mjesne zajednice.

Osim ovog projekta JP “Komunalno Brčko“ će u toku 2019. godine realizovati još dva projekta na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u MZ Klanac i MZ Brod, kako je predviđeno zaključenim ugovorima sa Vladom Brčko distrikta BiH, pored već realizovanih projekata izgradnje vodovodne mreže za priključenje zgrade za boračku populaciju u naselju Novo Brčko i izgradnje vodovodne mreže u ulici Lejlića u MZ Gluhakovac koja je počela 16. maja.

Nazad na listu