Obavještenja za kupce

24.11.2020. Radovi na dalekovodu 35 kV Gornji Rahić – Čelić

Zaposlenici Radne jedinice Elektrodistribucija danas izvode radove na preventivnom održavanju 35 kilovoltnog dalekovoda Gornji Rahić – Čelić, te zamjeni potrebnih dijelova i materijala na dionicama dalekovoda koje su uočene kao potencijalna mjesta na kojima može doći do kvara usljed sniježnih padavina, naleta vjetra i drugih vremenskih nepogoda.

Riječ je o važnom dalekovodu u sistemu elektrodistribucije Brčko distrikta BiH, koji je u ovom trenutku i jedini izvor napajanja električnom energijom opštine Čelić.

Da bismo preduprijedili mogućnost kvarova i obezbjedili da dalekovod podnese veća opterećenja tokom zimskog perioda, te spriječili da kupci sa teritorije Distrikta, ali i susjedne opštine kojoj je ovaj dalekovod trenutno primarni izvora napajanja, ostanu bez električne energije u zimskom periodu na kraće ili duže vrijeme, bilo je neophodno da prije prvih snježnih padavina budu izvedeni ovi radovi na održavanju dalekovoda.

JP „Komunalno Brčko“ električnom energijom snabdijeva više od 35.000 na teritoriji Brčko distrikta BiH, za čije potrebe se na godišnjem nivou isporuči između 225 i 260 GWh električne energije. Mrežu sistema elektrodistribucije čine: 100 km dalekovoda 35 kV, 410 km dalekovoda 10 kV, osam čvornih trafostanica 35/10 kV i 480 trafostanica 10(20)/0,4 kV.

Nazad na listu