Obavještenja za kupce

24.07.2019. Obavještenje za kupce električne energije

U četvrtak 25.07.2019. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 h planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Bukvik 1 zbog čega će doći do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz naseljenog područja Bukvik dio.

Najavljeni radovi za četvrtak 25.07.2019. godine na dalekovodu 10 kV Cerik se odgađaju do daljnjeg.

U petak 26.07.2019. godine u terminu od 10:00 do 12:00 h planirani su radovi na elektroenergetskim objektima u gradu, zbog čega će doći do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz ulica: Desanke Maksimović dio, Ivana Gundulića, Alekse Šantića dio, Miroslava Krleže dio, Vase Pelagića i Esada Pitića.

Nazad na listu