Obavještenja za kupce

20.01.2020. Obavještenje za kupce električne energije

U utorak 21.01.2020. godine u vremenu od 10:00 h do 12:00 h planirani su radovi na elektro-energetskim objektima, zbog čega će bez snabdijevanja električnom energijom u navednom terminu ostati svi krajnji kupci iz sljedećih naselja: Ulović, Lipovac, Bukovac i Vitanovići.

Takođe, isti dan, u utorak 21.01.2020. u terminu 11:30 h doći će do kratkotrajnog prekida (do 1 min.) u isporuci električne eneregije kod krajnjih kupaca iz sljedećih naseljenjih područja: Gornji Rahić, Maoča, Karavlaška Maoča, Donji i Gornji Zovik, Štrepci, Šatorovići, Islamovac, Prutače, Čande, Ćoseti, Džigure, Vujičići, Bukvik manji dio, Ograđenovac, Okrajci, Hukelji i Palanka.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu