Novosti

12.06.2019. Majski gubici električne energije 7,17%

Ukupni gubici električne energije u maju 2019. godine iznosili su 7,17%, i manji su za 0,28% u odnosu na isti mjesec prošle godine, kada su ukupni gubici bili 7,39%.

Ukupni kumulativni gubici za pet mjeseci tekuće godine iznose 10,99%, i veći su za sve 0,02% u odnosu na pet mjeseci 2018. godine, kada su bili 10,97%. U kilovatsatima, kumulativni gubici za  pet mjeseci  2019. godine iznose  13.354.397 kWh i veći  su u procentualnom iznosu  za 2,91%  u odnosu na pet mjeseci 2018. godine, kada su iznosli 12.976.408 kWh.

Kumulativna nabavka za period januar – maj 2019. godine iznosi 121.478.416  kWh i veća je za 2,74% u odnosu na period od pet mjeseci 2018. godine, kada je  iznosila 118.236.476  kWh. Kumulativna realizacija  za prvih pet mjeseci 2019. godine iznosi 108.124.019 kWh i veća je za 2,72%  u odnosu na pet mjeseci 2018. godine, kada je iznosila 105.260.068 kWh.

Do kraja godine biće realizovano nekoliko mjera koje bi trebalo da utiču na dalje smanjenje  gubitaka u mreži i isporuci električne energije, koji su sa 19,97% na kraju 2008. godine smanjeni na 11,23% na kraju 2018. godine.

Nazad na listu