Obavještenja za kupce

04.08.2020. OBAVJEŠTENJE ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

U četvrtak 06.08.2020. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kako slijedi:

– u terminu od 09:00 – 11:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz slijedećih ulica i njihovih dijelova: Reisa Džemaludina Čauševića.

– u terminu od 11:00 – 13:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz slijedećih i ulica i njihovih dijelova: Banjalučka, Dr. Sakiba Edhemovića, Hasana Aganovića Tača, Asima Derviševića, Trobradovića Sokak, Mujdanovaca i Eldina Hadžića.

 

U petak 07.08.2020. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kako slijedi:

– u terminu od 09:00 – 11:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz slijedećih ulica i njihovih dijelova: Reisa Džemaludina Čauševića i Antuna Branka Šimića.

– u terminu od 11:00 – 13:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz slijedećih ulica i njihovih dijelova: Reisa Džemaludina Čauševića, Musala i Ajanovića.

 

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu