Novosti

01.10.2020. Supervizor Scanlan u redovnoj posjeti JP “Komunalno Brčko”

Juče u popodnevnim časovima u redovnoj radnoj posjeti Javnom preduzeću “Komunalno Brčko” boravio je supervizor za Brčko i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Majkl Skenlan. On se sastao sa direktorom preduzeća Kemalom Atićem, zamjenicima direktora Brankom Đurić Žilić i Draganom Jelisićem i pomoćnikom direktora Majazudinom Vehabovićem.

Razgovarano je o više tema, među kojima su bile najznačajnije novi transportni cjevovod prema naselju Potočari, nabavka električne energije za naredni period, poboljšanje elektroenergetske  distributivne mreže, te uključivanje preduzeća u projekat zelenih gradova.

Projekat koji se dugo najavljuje, a odnosi se na gradnju novog transportnog cjevovoda od grada do naselja Potočari, trebalo bi da bude realizovan iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj. Nosilac kreditnog zaduženja bila bi Vlada Distrikta – Odjeljenje za komunalne poslove, a izvođač i implementator projekta JP “Komunalno Brčko”, sa čime se supervizor složio. Istakao je da je realizacija ovog projekta značajna za kvalitetno i kontinuirano snabdijevanje građana Brčko distrikta BiH vodom.

Tema koja je uvijek aktuelna u JP “Komunalno Brčko” od sredine septembra pa prema kraju godine, je nabavka električne energije za nadolazeći period, s obzirom da Ugovor o snabdijevanju za 2020. godinu ističe 31.12.2020. godine u ponoć. Direktor preduzeća informisao je supervizora da je realno za očekivati da ugovor o snabdijevanju za narednu godinu bude sklopljen, sa najpovoljnijim dobavljačem, do kraja oktobra 2020. godine.

Menadžment preduzeća upoznao je supervizora i o tome da je Skupština Brčko distrikta BiH rebalanskom budžeta izdvojila sredstva u vidu granta od 1,5 miliona maraka za realizaciju osam infrastrukturnih projekata u oblasti distribucije i snabdijevanja električnom energijom. Riječ je o izgradnji novih 35 i 10 kV kablovskih vodova u užoj gradskoj zoni, izgradnji novih trafostanica u seoskim područjima za poboljšanje naponskih prilika i nabavci mobilnih trafostanica za potrebe vanrednih situacija.

Supervizor je pohvalio i uključenost preduzeća u poslove dezinfekcije javnih površina radi suzbijanja širenja epidemije zarazne bolesti uzrokovane virusom korona. Takođe je predložio i da se preduzeće angažuje u uključivanje donacija i grantova koje obezbjeđuje Međunarodni monetarni fond za realizaciju projekata iz oblasti energetske efikasnosti i zelenih gradova.

 

Nazad na listu