Obavještenja za kupce

UKLANJANJE SMEĆA U ul. BRAĆE ĆUSKIĆA

Zaposlenici RJ Čistoća su danas, po nalogu Inspektorata Brčko distrikta BiH, očistili prostor u ulici Braće Ćuskić, MZ Grčica, na kojem se nalazila velika količina smeća.

Iako je sa te  lokacije, po nalogu nadležne inspekcije u skladu sa Olukom br. UP-I-22-001590/22, od 23.augusta 2022 godine, uklonjen kontejner, građani su nastavili odlagati smeće na istoj lokaciji.

Gomila smeća nalazila se u gusto naseljenom dijelu grada, te je predstavljala opasnost po zdravlje stanovnika koji žive u neposrednoj blizini.

Takođe,  nastojanja naših  zaposlenika da Brčko učine ljepšim, čistijim i gradom ugodnim za život, ostaju bez rezultata ukoliko nemamo stvarnu i iskrenu saradnju sa građanima, te stoga još jednom upućujemo apel da se smeće odlaže isključivo u za to predviđene posude (kontejnere).

   

Nazad na listu