Obavještenja za kupce

U PRIMJENI NOVI CJENOVNIK USLUGA ODVOZA SMEĆA

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da je od 1. decembra 2022. godine stupio na snagu novi cjenovnik usluga odvoza smeća u Brčko distriktu BiH.

Naime, odlukom Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o., od 19.05.2022 godine, utvrđen je novi cjenovnik usluga odvoza smeća u Brčko distriktu BiH, na koji je, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, na 33. sjednici održanoj 30.11.2022. godine, svoju saglasnost dala Skupština Brčko distrikta BiH.

Novi cjenovnik je dostupan na našoj web stranici i možete ga pogledati ovdje.

Nazad na listu