Novosti

Supervizor za Brčko posjetio RJ Elektrodistribucija – zadovoljan nabavkom mobilnih trafostanica

Supervizor za Brčko i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Majkl Skenlan posjetio je juče Radnu jedinicu Elektrodistribucija, koja posluje u okviru Javnog preduzeća “Komunalno Brčko”. Razlog posjete su dvije mobilne trafostanice, koje je preduzeće nabavilo iz sredstava granta Vlade Distrikta, a koje su isporučene od strane izabranog dobavljača (Deling Tuzla), prošle sedmice.

Supervizor je izrazio veliko zadovoljstvo zbog nabavke ova dva prenosna elektroenergetska uređaja, koji imaju primjenu u slučaju vanrednih situacija, ili za privremena priključenja industrijskih pogona. Trafostanice se mogu direktno priključiti na dalekovod, a s obzirom na snagu koju posjeduju, mogu da opslužuju manja naselja. Riječ je o mobilnim trafostanicama sa mobilnom platformom i vanjskim posluživanjem od 10(20)/0,4 kV, snage 1×630 kVA, i TS 10(20)/0,4 kV, snage 1×1000 kVA.

Sredstvima istog granta, čiji je ukupan iznos 1,5 miliona KM, predviđena je realizacija još nekoliko projekata u centru grada, Maoči, Rašljanima, Bukviku i Donjem Breziku. Riječ je o izgradnji dva kablovska voda 35 kV i 10/20 kV, od čvorne trafostanice Brčko I do čvorne trafostanice Brčko III i od ČTS Brčko III do trafostanice Centar 1. Predviđeno je kabliranje u dužini od četiri kilometra, vrijednosti 900.000 KM. Ovime će biti riješeno, između ostalog, kvalitetno napajanje električnom energijom  JP “Luka Brčko”, te dalji razvoj ovog javnog preduzeća, kao i nesmetano napajanje budućih objekata planiranih na području gradskog stadiona i bazena, odnosno multifunkcionalne gradske dvorane. Preostali objekti su tri stubne trafo stanice u Maoči, Rašljanima i Bukviku (10/20)/0,4 kV i kompaktna betonska trafostanica 10(20)/0,4 kV snage 400 kVA u naselju Donji Brezik.

Direktor Kemal Atić i šef RJ Elektrodistribucija Armin Drapić upoznali su supervizora da očekuju da bi kompletan završetak radova i utrošak granta trebalo da budu završeni do kraja ove godine, s obzirom da je završena projektna dokumentacija, a u toku su postupci nabavke potrebne opreme. Supervizor je obećao podršku kada je riječ o dijelu pripreme dokumentacije za instalaciju nekoliko elektroenergetskih uređaja, koja je u nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH.

Nazad na listu