Novosti

SUPERVIZOR ZA BRČKO DISTRIKT BiH U POSJETI JP „KOMUNALNO BRČKO“

Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH i supervizor za Brčko distrikt BiH, Jonathan Mennuti, posjetio je danas JP „Komunalno Brčko“ d.o.o., te je tom prilikom održao sastanak sa direktorom preduzeća, Kemalom Atićem.

Pored ostalih tema, najviše pažnje je posvećeno uloženim naporima za kontinuirano snabdijevanje Brčko distrikta BiH električnom energijom u budućem periodu. Tokom razgovora, direktor Atić  je upoznao supervizora o detaljima održanog sastanaka sa ministrom za energetiku i rudarstvo u Vladi Republike Srpske, g. Petrom Đokićem, te nastojanjima da se građanima Brčko distrikta BiH obezbjedi snabdijevanje električnom energijom pod što povoljnijim uslovima. Supervizor je pohvalio napore koje ulaže rukovodstvo našeg preduzeća, te naglasio svoju maksimalnu podršku u realizaciji ovog vrlo značajnog posla, kao i cjelokupnom funkcionisanju JP „Komunalno Brčko“, usmjerenom na kvalitetno pružanje usluga stanovnicima Brčko distrikta BiH.

Takođe, bilo je razgovora i o saradnji sa institucijama distrikta, kao i realizaciji infrastrukturnih projekata iz nadležnosti JP „Komunalno Brčko“.

Nazad na listu