Uspješnost provođenja brige o životnoj sredini dokazujemo posjedovanjem sertifikata ISO 14001:2015. Nakon uvođenja Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015, menadžment Preduzeća iskazao je interes da postigne i pokaže ispravan odnos i prema okolini, nadziranjem uticaja svojih aktivnosti na okolinu i to uvođenjem u poslovanje Sistema upravljanja životnom sredinom u skladu sa ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 je međunarodni standard koji definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine i omogućava Preduzeću da identifikuje i kontroliše utjecaj svojih aktivnosti i realizacije usluga na životnu sredinu, da poboljša odnos prema životnoj sredini i implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine, te obezbijedi dokaz da je postiglo postavljene ciljeve, uzimajući u obzir okolinsku politiku i okolinske ciljeve Preduzeća.

Sa ciljem jasnijeg definisanja našeg odnosa prema životnoj sredini usvojena je Okolinska politika, kojom smo se obavezali na očuvanje životne sredine.

Okolinski ciljevi podrazumijevaju da naše Preduzeće tretira sljedeće okolinske aspekte:

 •     kontrola emisije materija u vazduh,
 •     kontrola nivoa buke,
 •     zbrinjavanje čvrstog otpada,
 •     zbrinjavanje tečnog otpada, i
 •     edukacija zaposlenih lica o ekologiji i zaštiti okoline.

Uvođenje ovog standarda u poslovanje daje sigurnost rukovodstvu da je utjecaj Preduzeća i poslovnih procesa na okolinu pod kontrolom, a zaposlenima uvjerenje da se Preduzeće u kojem rade odgovorno ponaša prema životnoj sredini.

Prednosti koje smo dobili uvođenjem i sertifikacijom Sistema zaštite životne sredine su:

 •     uštede u potrošnji energije,
 •     smanjenje štetnog otpada i smanjenje troškova upravljanja otpadom (kvalitetno odlaganje otpada, selekcija otpada, reciklaža itd.),
 •     razvijanje i podizanje ekološke svijesti zaposlenih,
 •     sposobnost adekvatnog odgovora na ekološke rizike,
 •     uvjerenje za poslovne partnere i dobavljače da Preduzeće vodi brigu o životnoj sredini,
 •     aktivan doprinos zaštiti zdravlja zaposlenih i okruženja, i
 •     stvaranje okvira za stalno unapređenje procesa rada.

Primjena ISO 14001:2015 u Preduzeću donosi brojne prednosti i za kupce usluga koje obezbjeđuje naše Preduzeće, među kojima su:

 •     poštovanje zakona, propisa i standarda iz oblasti zaštite životne sredine,
 •     pružanje visokokvalitetnih usluga iz oblasti poslovanja Preduzeća,
 •     kontrola uticaja na životnu sredinu koji mogu negativno da se odraze na zdravlje ljudi,
 •     štednja energije i prirodnih resursa,
 •     unapređenje zaštite životne sredine,
 •     opravdanje tvrdnje Preduzeća o svom odnosu prema zaštiti okoline, i
 •     mogućnost uključivanja lokalne zajednice u zajednički doprinos očuvanju okoline.