U cilju unaprijeđenja poslovanja, te pružanja visokokvalitetnih komunalnih usluga i povećanja zadovoljstva naših kupaca, 2010. godine ispunili smo sve uslova za sertifikovanje Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001 : 2008. Sistem je od tada u potpunoj primjeni, a u decembru 2016. godine resertifikovani smo u skladu sa novim izdanjem međunarodnog standarda 9001:2015.

Sistem upravljanja kvalitetom (Quality Management System – QMS) je skup međusobno povezanih elemenata za usmjeravanje i kontrolu organizacije u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga, a radi ispunjavanja zahtjeva kupaca i drugih interesnih grupa. Preduzeće se svake tri godine resertifikuje za ovaj sistem.

Da bi bila ostvarena najvažnija vrijednost – zadovoljstvo kupaca, donijeli smo i Politiku kvaliteta koja predstavlja izjavu preduzeća kojom se definiše opredijeljenost menadžmenta da zadovoljenjem pojedinačnih segmenata poslovanja ostvari navedenu vrijednost, te da radi na stalnom poboljšanju kvaliteta usluga i procesa rada.

Svi zaposlenici, u svakoj situaciji, svojim sveukupnim djelovanjem nastoje da zadovolje potrebe i zahtjeve kupaca usluga koje pružamo, kao i da premaše njihova očekivanja. To ostvarujemo primjenom Sistema kvaliteta, sa naglaskom na:

– usmjerenje na korisnika
– zajedničko zalaganje
– stalno poboljšanje.

Posjedovanje sertifikata za Sistem kvaliteta i sticanje uslova za njegovo obnavljanje dokaz su da je JP „Komunalno Brčko“ uspostavilo i primjenjuje osnovni postulat upravljanja – planira, provodi i kontroliše procese, a u svakom novom krugu ih poboljšava.