Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 5.10.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Grbavica dio, Grbavica-Pljoštare i Bakije Selimovića dio – zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h;
 • Grbavica dio, Ulički put, Plazuljska dio i Dejtonska dio – zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;
 • Gornji Rahić veći dio, Ograđenovac i Hukelji – dva kraća zastoj u terminu od 10:00 – 11:00 h;
 • Palanka i Okrajci – zastoj u vremenu od 10:00 – 11:00 h;
 • Rijeke dio, zastoj u trajanju od 2 – 3 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • Radovi na otkrivanju lokacije curenja na distributivnom cjevovodu u naselju Boderište
 • U svim naseljima koja se snabdijevaju sa izvorišta Islamovac (Štrepci, Palanka, Brka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik i Šatorovići) i dalje se provodi režim restrikcija, u skladu s raspoloživom količinom vode kojom izvorište raspolaže;
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za odvoz otpada:

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Besplatna akcija odvoza krupnog otpada – lokacije za sutra (srijeda 6.10.2021.)

 • Grbavica – parking kod zgrade MZ
 • Donji Rahić – parking kod zgrade MZ
 • Ulice – Lukići kod bunara arterca – proširenje puta
 • Gorice – parking kod zgrade mjesne zajednice
 • Plazulje – proširenje puta pored objekta IEG

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
Nazad na listu